دادخواست

دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست دادخواست

کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
 
عنوان مقاله: کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
نویسنده : معاونت آموزشی قوه قضاییه
تعداد صفحات : 348 زیرشاخه : برگه ها و اوراق قضایی
حجم فایل : 6.32 MB شماره ثبت : 1390-3-13-36562
متاسفانه جای درس آموزش یادگیری تنظیم دادخواست چه حقوقی و چه کیفری در واحدهای دانشجویی رشته حقوق ما خالیه ، و اگر از کسی از آنها مایل به یادگیری هستند باید خود دنبال این عمل بروند...
ما در جهت رفع خرده ای از این مشل کتابی مفید برای شما تهیه کرده ایم.
"برای یک دانشجوی حقوقی مایه تاسفه که قادر به تنظیم دادخواست حقوقی نباشه!!!!! "

-دانشجویانی که قادر به تنظیم و نوشتن دادخواست حقوقی نیستن و مایل به یادگیری هستند.
-وکلا و قضاتی که مایل به دیدن نمونه های و دسترسی داشتن به نمو نه های خام انواع دادخواست های حقوقی هستند.
-انهایی که مایل به پیشرفت و پیدا کردن تبهر در نوشتن دادخواست حقوقی هستند...
این کتاب رو که توسط معاونت آموزشی قوه قضاییه تهیه شده از دست ندهید.
آموزش عملی همراه با نمونه های خام و پر شده انواع دادخواستهای حقوقی.

دانلود فایل word دانلود فایل PDF

برچسب‌ها: آموزش نوشتن دادخواست, آموزش تنظیم دادخواست حقوقی, دادخواست حقوقی, نمون های دادخواستهای حقوقی, برگه های خام دادخواست حقوقی
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ توسط محمدرضا متين فر

نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

 دادخواست

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضائي و دادگاهها مي شود. حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد. دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي شود كه درخواست خواهان در آن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضائي در اوراق مخصوص است."دادخواست را مي توان از محل فروش ارواق قضائي واقع در كليه دادگستريها و مجتمع هاي قضائي در سراسر كشور تهيه نموده. هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آنها (براساس نوع خواسته) تاحدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير مي باشند :


برچسب‌ها: نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معا
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ توسط محمدرضا متين فر
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش
مصوب آبانماه 1376

ماده واحده ـ گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم
‌امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ‌ابلاغ‌، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام‌نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبه دوم‌حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری‌و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.
ب ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب راتایید و به‌ دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به ‌درخواست زوجه‌، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.
ج ـ در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغه ‌طلاق امتناع نماید مطابق بند (ب‌) عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 28/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است‌

برچسب‌ها: قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش‌
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ توسط محمدرضا متين فر

گواهی عدم امکان سازش

طلاق یكی از راه حلها ، بلكه آخرین راه حل برای پایان دادن به یك زندگی مشترك است . متأسفانه
 زوج های جوان با كوچكترین مورد عدم تفاهم به جای راه حل جویی برای استحكام بخشیدن به زندگی مشترك كه بر پایه مودت و عشق بنا شده است . در اولین حركت ، سخن آخر را برزبان می آورند و مسئله طلاق و جدایی را مطرح می نمایند . در هر حال ، گر چه طلاق امر مطلوبی نیست ولی گاهی تنها راه خلاصی از یك زندگی نكبت بار است . لذا در شرع انور و حقوق مدنی ایران متعرض مبحث طلاق شده اند .

یكی از مقدمات و بهتر است گفته شود یكی از مجوزات جاری كردن صیغه طلاق صدور گواهی عدم امكان سازش از طریق دادگاه حقوقی مراجع قضایی ذیربط است . در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است كه زن یا شوهر حسب مورد می توانند از دادگاهها تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش نمایند . در این نوشتار پس از بیان چگونگی طرح دعوی و اجرای حكم مرجع قضایی توسط دفترخانه های ازدواج و طلاق ، به بررسی و ارائه نمونه دادخواست موارد چهاردهگانه
فوق الذكر می پردازیم .


برچسب‌ها: گواهی عدم امکان سازش
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ توسط محمدرضا متين فر
لینکهای حقوقی/حقوق و بیشتر از حقوق!


نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
نمونه صورت جلسه تامين دليل
نمونه نظريه كارشناسي
نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
نمونه برگ اخطاريه
نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
نمونه برگ شكايت كيفري
نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي

نمونه برگ جلب متهم
نمونه ديگر برگ جلب متهم
نمونه برگ احضار متهم
نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
فرم استيذان قصاص نفس
نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
نمونه فرم قرار تامين خواسته
نمونه فرم قرار قبولي كفالت
نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

منبع


برچسب‌ها: نمونه فرمهای قضایی, فایل word
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ توسط محمدرضا متين فر
راهنمای تنظیم دادخواست به دادگاه بدوی
   

مقدمه

 دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاهاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نميتوان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد." (اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

کليات

هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند".( ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني)


برچسب‌ها: تنظیم دادخواست
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ توسط محمدرضا متين فر

دریافت کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی

عنوان مقاله: کتاب راهنمای عملی تنظیم دادخواستهای حقوقی
نویسنده : معاونت آموزشی قوه قضاییه
تعداد صفحات : 348 زیرشاخه : برگه ها و اوراق قضایی
حجم فایل : 6.32 MB شماره ثبت : 1390-3-13-36562


آموزش عملی همراه با نمونه های خام و پر شده انواع دادخواستهای حقوقی.

به نقل از وبلاگ حق گستر و وبلاگ حقوقی اخبار و مقالات حقوقی
 

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ توسط محمدرضا متين فر

موازین قضائی


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۶ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۱۶ توسط محمدرضا متين فر

بقیه دادخواست های انگلیسی در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ توسط محمدرضا متين فر
قیمت این فرهنگ لغت در بازار 60000 ریال است که ما آن بصورت رایگان  برای شما فرهم کرده ایم.

  نام : Oxford Dictionary of Law
ناشر : Oxford University Press
نویسنده : Elisabeth A. Martin
تعداد صفحه : 562
زبان : English
فرمت فایل : PDF
حجم فایل : 4.3 مگابایت
نسخه: PDF انگلیسی
اندازه فايل: 4.21 کیلو بایت

                                                دریافت کتاب: Oxford Dictionery Of Law

 

توضیحات:
شما قصد دريافت كتاب "Oxford Dictionery Of Law" را دارید. برای دريافت كتاب باید برروی دکمه ««« دريافت كتاب »»» کلیک کنید.
براي مشاهده ي اين كتاب و ديگر كتاب هاي اين پايگاه نيازمند نرم افزاري براي باز كردن فايلهاي با پسوند pdf هستيد

منبع :http://www.online-law.ir/download-nfile-98.php

نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ توسط محمدرضا متين فر
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ توسط محمدرضا متين فر
 

 

 • داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

 • داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

 • دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

 • دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 • دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

 • دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

 • دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

 • دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليات مشاغل

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

 • دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 • دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

 • نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

 • دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا

 • دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه

 • دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

 • دادخواست صدور دستور موقت  بر جلوگيري و منع ادامه عمليات ساختماني

 • دادخواست فسخ قولنامه از سوي خريدار به لحاظ در تصرف زمين شهري بودن ملك

 • دادخواست تقاضاي ابطال راي كميسيون ماده 12 و صدور حكم بر داير بودن ملك

 • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

 • دادخواست تاييد فسخ قرارداد, خلع يد, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظيفه عمومي

  دادخواستهاي خانوادگي

  دادخواست صدور گواهي عدم سازش (طلاق توافقي)

  دادخواست طلاق از طرف زوج(شوهر)

  دادخواست  گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه

  دادخوايت طلاق به لحاظ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زن

  دادخواست فسخ نكاح باتوجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني

  دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف

  دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص(پيسي) زوجه

   

 • داد خواست الزام به فك رهن

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

 • به تنظيم سند رسمي انتقال  و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  با كسر بهاي پاركينگ

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

 • داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل)

 • داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد)

  دادخواست عسر و حرج موجر

  دادخواست صدور  قرار تامين دليل با كارشناس

 • دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري

 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر)

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد)

 • دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه

 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادب)

 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي)

 • دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره)

 • دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت

 • دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل)

 • تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

 • نمونه برگ(صفحه) اول سند مالكيت(ملك)
 • دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره

 • دادخواست تخليه آپارتمان به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 • دادخواست تخليه و تحويل اماكن مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 • دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظيم سند رسمي اجاره

 • دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احتياج شخصي

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به دليل نياز شخصي جهت اشتغال به شغل

 • دادخواست تخليه به علت نياز شخصي مالك يا بستگانش به محل براي سكني

 • دادخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي موجر يا مالك به محل كسب

 • دادخواست تخليه به منظور نوسازي ملك مورد اجاره

 • نمونه پروانه ساختمان(جهت تخليه ملك مورد اجاره)

 • نمونه فرم (برگ) مفاصاحساب نوسازي

 • نمونه برگ گواهي ساختمان (پايان كار)

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا

 • دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جديد

 • دادخواست تخليه به علت انتقالبه غير بدون مجوز (مورد اجاره)

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير و صدور قرار تامين دليل

 • دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد انتقال به غير

 • نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ توسط محمدرضا متين فر
  درخواست هاي ثبتي

  تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار


  تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي 


  تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار  


  تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي   


  تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي    


  تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسمي     


  تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه      


  تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه      


  تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي       


  تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي        


  درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه         


  تقاضاي ثبت ملك          


  تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي          


  تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت           


  تقاضاي صدور سند مالكيت            


  تقاضاي صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي 


  تقاضاي صدور سند تجميعي  


  تقاضاي افراز املاك مشاع   


  تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه    


  تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث    


  تقاضاي اصلاح حد به كوچه     


  تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت 


  تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت  


  تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد   


  تقاضاي اخذ نقشه ثبتي    


  تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )    


  تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي    


  تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل     


  مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل      


  درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )      


  درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه


  نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه 


  گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار  


  نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه   


  گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك    


  گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي     


  گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله


  ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت 


  نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي  


  استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك   


  نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه    


  نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص )   

   

   

   

   

  درخواست هاي حقوقي

  درخواست استرداد دعوي از دادگاه (سقوط دعوي )
  تقاضاي اخذ مجوز (اجازه مخصوص )صدور دستور موقت
  نمونه ديگر تقاضاي اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت
  صدور مجوز دادرسي فوري و دستور موقت


  درخواست صدور قرار تامين محكوم به
  تقاضاي صدور قرار قبولي و اجراي حكم دادگاه خارجي 
  تقاضاي مراجعه به محل و تخليه و تحويل عين مستاجر از طرف موجر  
  نمونه از تقاضاي صدور اجرائيه   
  تقاضاي صدور اجراييه در خصوص تنظيم سند رسمي انتقال     
  درخواست صدور اجراييه براي تخليه ملك مورد اجاره    
  درخواست صدور اجراييه در خصوص تغيير نام كوچك    
  درخواست صدور اجراييه جهت پرداخت وجه چك     
  نمونه اجراييه در خصوص قلع و قمع و خلع يد     
  نمونه صورت جلسه تامين دليل 
  لايحه جهت تقديم قبض بابت خسارت احتمالي  
  لايحه جهت صدور آگهي مزايده
  تقاضاي مزايده اموال توقيف شده (محكوم عليه)
  درخواست انتشار آگهي مزايده 
  درخواست ابلاغ آگهي مزايده 
  نمونه آگهي مزايده 
  نمونه آگهي مزايده اموال غير منقول
  نمونه آگهي مزايده اموال منقول
  درخواست دادورز اجراي احكام از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده 
  درخواست دايره نيابت از سرپرست مجتمع جهت معرفي نماينده براي مراسم مزايده  
  درخواست در خصوص تحويل اموال از اجراي احكام مدني
  درخواست در خصوص انتقال سند به لحاظ برنده شدن در مزايده (به نام برنده مزايده )
  تقاضاي توقيف طلب نزد شخص ثالث
  معرفي اموال محكوم عليه جهت توقيف
  لايحه تقاضاي به اجرا گذاردن راي وزارت كار 
  تقاضاي عسر و حرج از طرف محكوم عليه (مستاجر )
  تقاضاي اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي

   

   

   

  درخواست هاي كيفري

  نمونه برگ شكايت كيفري
  نمونه متن شكواييه هاي كيفري
  شكواييه در خصوص تهديد به قتل
  نمونه شكواييه كلاهبرداي
  شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو
  شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ 
  شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني  
  نمونه شكواييه خيانت در امانت   
  شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان
  شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل
  شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل 
  نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل  
  شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت   
  شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك 
  شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك 
  شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك  
  درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك   
  درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه    
  درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه     
  دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه      
  تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل       
  درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي        
  نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي         
  نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور          

  نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متين فر
  قرارهاي حقوقي


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري


  نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع 


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر ندارد 


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك) 


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوع 


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر 


  قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار  


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد   


  قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت    


  قرار عدم صلاحيت نسبي    


  قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)    


  قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)    


  نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان


  قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

  قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

  قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

  قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني 

  قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي

  قرار رد دادخواست جلب ثالث

  نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث


  قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر


  قرار رد درخواست واخواهي


  قرار قبولي درخواست واخواهي  نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

  جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي


  قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي


  قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان 


  قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان  


  قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان


  قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان 


  قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت


  قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده 


  نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده


  قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان 


  قرار رد دعوي به علت  غير ثابت تشخيص دادن آن  


  قرار رد دعوي به علت  فقدان سمت خواهان   


  قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار   


  قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان


  قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها 


  نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه


  قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )


  قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني 


  قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان


  قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان 


  قرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبت 


  قرار عدم استماع دعوي  


  قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه  


  قرار عدم استماع دعوي به لحاظ  عدم ارائه دليل وراثت انحصاري  


  قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري   


  قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي   


  قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي    


  قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني     


  قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو      


  مقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعوي


  قرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )


  قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )


  قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر


  قرار رسيدگي توام (توامان )


  قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري


  قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث


  قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده 


  قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي


  قرار توقيف عمليات اجرايي 


  قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )


  قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )


  قرار تاخير عمليات اجرايي


  قرار تامين خواسته 


  قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان 


  قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي


  قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )


  نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري


  نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي


  قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته


  قرار تامين خواسته (توقيف تلفن )


  طريق عملي صدور و اجراي  قرار تامين خواسته


  قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني


  قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده


  قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده 


  قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ادعاي جعليت خوانده  


  قرار رسيدگي به جعليت سند 


  قرار ارجاع امر به كارشناس  


  نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس  


  نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس  


  قرار كارشناسي (براي تعيين حق كسب ، پيشه و تجارت )


  قرار كارشناسي (براي حسابداري )


  قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان


  قرار ارجاع امر به داوري (داوري نامه )


  قرار معاينه محلي


  قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )


  نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي


  قرار تامين دليل


  نمونه ديگر قرار تامين دليل


  نمونه ديگر قرار تامين دليل


  قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس


  نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس


  قرار تامين دليل محكوم به 


  قرار اجراي موقت حكم  


  قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم  دادگاه خارجي   


  قرار تاخير اجراي حكم    


  قرار اتيان سوگند     


  قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )     


  قرار نيابت قضايي براي انجام استكتاب و ارجاع امر به كارشناسي


  قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي 


  قرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري ) 


  قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي


  قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي 


  قرار دستور موقت داير بر اجازه ورود (تردد )


  قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملك


  قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )


  قرار مهر و موم و تحرير تركه (متوفي )


  قرار مهر و موم تركه متوفي


  قرار رفع مهر و موم تركه


  قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه


  نمونه اي از اجراي قرار رفع مهر و موم تركه

  نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متين فر

  حكم تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره


   

  حكم به تخليه يد خوانده (مستاجر ) به سبب نياز شخصي خواهان (موجر )


   

  نمونه حكم به رد دعوي خواهان داير بر تقاضاي تخليه به دليل نياز شخصي


   

  نمونه راي مبني بر تعديل و تخليه مورد اجاره به علت تعدي و تفريط 


   

  نمونه راي مبني بر تخليه عين مستاجره به لحاظ انتقال به غير  


   

  نمونه راي مبني بر تخليه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق كسب و پيشه


   

  نمونه ديگر راي داير تعديل اجاره بها


   

  نمونه ديگر راي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي اجاره


   

  نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعميرات اساسي


   

  نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال


   

  نمونه حكم داير بر اجازه معامله به مشمول وظيفه عمومي و امضاء در دفترخانه 


   

  نمونه راي راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زيان ناشي از آن


   

  نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره 


   

  نمونه راي مبني بر عدم تعلق سر قفلي به خواهان  


   

  نمونه راي مبني بر فروش مال مشاع


   

  نمونه گواهي حصر وراثت


   

  نمونه حكم دائر بر تحرير و تقسيم تركه متوفي 


   

  خلع يد و رفع تصرف نسبت به ملك مدعي به...


   

  نمونه راي مبني بر قلع بناي احداثي 


   

  نمونه راي مبني بر رفع مزاحمت مطابق نظريه كارشناس 


   

  نمونه راي مبني بر حكم به تمليك


   

  نمونه راي مبني بر تصحيح نام و ابطال شناسنامه قديم 


   

  نمونه راي مبني بر ابطال شناسنامه قديم و اصدار شناسنامه جديد از جهت تاريخ تولد


   

  نمونه راي در خصوص مطالبه وجه چك برگشتي


   

  نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته  


   

  نمونه راي در خصوص حكم توقيف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت


   

  نمونه راي در خصوص جلب ثالث  


   

  نمونه راي در خصوص ورود ثالث  


   

  نمونه حكم در خصوص دعوي اعتراض ثالث   


   

  نمونه راي در خصوص دعوي متقابل


  ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ توسط محمدرضا متين فر
  نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين )
  نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي )
  برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت
  نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث
  نمونه رونوشت آگهي حصر وراثت
  نمونه برگ گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك
  نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري)
  نمونه برگ اجراييه در مورد اجراي حكم
  نمونه صورت جلسه تامين دليل
  نمونه نظريه كارشناسي
  نمونه قبض رسيد سپرده بانكي (بابت خسارت احتمالي )
  نمونه برگ اخطاريه
  نمونه برگ ارسال اخطار به پيوست دادخواست و ضمايم
  نمونه برگ اعلاميه اخطار وقت دادرسي
  نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست هاي وارده به دادگاه
  آگهي ابلاغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمايم
  نمونه صفحه دفتر تعيين اوقات دادگاه
  نمونه فرم اعلام تقديم دادخواست (گواهي نامه )
  نمونه برگ اخطاريه خواهان و خوانده و گواه يا مطلع
  نمونه برگ شكايت كيفري
  نمونه برگ بازجويي و صورت مجلس
  نمونه برگ (فرم ) تحقيق از شاكي
  نمونه برگ (فرم )تحقيق از متهم
  نمونه برگ (فرم ) تحقيق از گواه
  نمونه برگ شكايت كيفري چك بلامحل
  نمونه فرم گواهينامه عدم پرداخت چك
  نمونه هايي از فرم گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك (كسر موجودي )
  نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چك مفقودي يا سرقتي
  نمونه برگ پايندان كيفري (براي كفالت )
  نمونه فرم دستور بازداشت پلاك ثبتي
  نمونه برگ جلب متهم
  نمونه ديگر برگ جلب متهم
  نمونه برگ احضار متهم
  نمونه فرم اعلام محكوميت غير قطعي كيفري
  نمونه فرم اعلام محكوميت قطعي كيفري
  فرم استيذان قصاص نفس
  نمونه فرم اخطاريه دفتر خانه اسناد رسمي
  نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه چك و رسيد آن
  نمونه فرم (برگ) گواهينامه عدم پرداخت چك
  نمونه اجراييه ثبتي (برگ لازم الاجراء)در مورد چك
  نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراييه دفتر خانه
  درخواست صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
  گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم
  نمونه برگ احضار سازمان تعزيرات حكومتي
  نمونه فرم قرار تامين خواسته
  نمونه فرم قرار قبولي كفالت
  نمونه برگ (سفيد ) اظهار نامه
  نمونه فرم خام وكالتنامه و قرارداد
  نمونه فرم وكالتنامه مشاوران حقوقي (موضوع ماده 187)
  نمونه فرم وكالتنامه تنظيمي در خارج از كشور

   

  اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين
  اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
  اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن
  اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
  اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1
  اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2
  اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك
  اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال
  اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره
  اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال
  اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزام
  اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني
  اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستان
  اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان
  اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه
  اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت
  اظهار نامه انحلال شركت
  اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده
  اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب
  اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه
  اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف
  قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي
  اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم
  اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ
  اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاء‌مدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن
  اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي
  اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل
  اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير

  نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ توسط محمدرضا متين فر
  نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ توسط محمدرضا متين فر